గడ్డపార – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 27 Nov 2017 08:36:18 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.3 గడ్డపార అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0/#respond Sun, 17 Sep 2017 16:33:47 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7548 కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న గడ్డపార లేదా గడ్డపాఱ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘గడ్డపార’ in Telugu Language. గడ్డపార లేదా గడ్డపాఱ : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) గెడ్డపార గునపం గడ్డపలుగు పలుగు గడారు (ఉత్తరాంధ్ర వాడుక) అబ్రి ఆఖనికము అఖము ఆఖరము అఖానము కుద్దాలము ఖనిత్రము ఖాత్రము గుద్దలి గుద్దాలము, త్రవ్వుకోల, బొరిగ A crowbar (ఆంగ్లం) గడ్డపారలు లేదా గడ్డపాఱలు (Plural) వివరణ : కడప …

The post గడ్డపార అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0/feed/ 0
యంగముని వ్యవసాయం (కథ) – ఎన్. రామచంద్ర http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b5%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b5%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%82/#respond Thu, 11 Jul 2013 18:34:08 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2295 యంగమునివ్యవసాయంకథ మోచేతులు దాటి ఖాకీ చొక్కా, మోకాలు దాటి ఖాకీ నిక్కరు, గడ్డపార భుజాన ఒకవైపు పికాసి, మరోవైపు చెట్లడ్డ, పారతో యంగముని, పంగలకర్ర, మచ్చుగత్తి, ప్లాస్టిక్‌ బిందెతో సావిత్రి, టైర్‌ లేయర్‌తో చేసిన ఆకు చెప్పలు వేసుకుని చీకటి విచ్చీ విచ్చకముందే ఒకవిడత ఉప్పుతో ఊరబెట్టిన అంబలితాగి, మధ్యాహ్నానికి రెండు ఎరగడ్డలు, రెండు పచ్చిమిరపకాయలు, చద్దన్నం మూట, ప్లాస్టిక్‌ బిందెలో పదిలంగా పెట్టుకని బోడిగుట్టకు కోడు కొట్టుకుందుకు బయలుదేరుతారు. పనిలోకి వంగితే ఇద్దరి మధ్య మాటా …

The post యంగముని వ్యవసాయం (కథ) – ఎన్. రామచంద్ర appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b5%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%82/feed/ 0