గూడు మస్తాన్‌ వలీ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Wed, 30 Apr 2014 01:29:26 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 జమ్మలమడుగులో 30 నుండి గూడు మస్తాన్‌ వలీ ఉరుసు http://www.kadapa.info/%e0%b0%9c%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%b2%e0%b0%ae%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b-30-%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9c%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%b2%e0%b0%ae%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b-30-%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81/#respond Mon, 28 Apr 2014 11:57:26 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=3499 జమ్మలమడుగు: జమ్మలమడుగు పట్టణానికి పడమటి దిశగా పవిత్ర పినాకినీ నదీ తీరంలో క్రీ.శ. 1651 సంవత్సరంలో శ్రీ హజరత్‌ గూడు మస్తాన్‌ వలీ వారు సమాధియై ఉన్నారు. ఆయన పేరుమీద ప్రతి సంవత్సరం భారీ ఎత్తున ఉరుసు ఉత్సవాలు హిందూ ముస్లిం సోదరులు సమైక్యతకు ప్రతీకగా, అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఉరుసు వెనుక ఆసక్తికరమైన కథ ఒకటి ప్రచారంలో ఉంది. అరేబియా దేశానికి చెందిన నలుగురు ముస్లిం సోదరులు ఇస్లాం …

The post జమ్మలమడుగులో 30 నుండి గూడు మస్తాన్‌ వలీ ఉరుసు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9c%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%b2%e0%b0%ae%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b-30-%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81/feed/ 0