గొల్లతిమ్మప్ప – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Tue, 16 Dec 2014 11:55:54 +0500 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 కడప జిల్లాలో వీరశిలలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b0%b2%e0%b1%81/#comments Tue, 16 Dec 2014 11:55:54 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4985 ప్రాచీన కాలం నుంచి కడప జిల్లా కవులకు, కళాకారులకే గాక వీరులకు, వీర నారీమణులకు, త్యాగధనులకు కూడా పుట్టినిల్లు. విజయనగర రాజులు వారి రాజ్యంలో పన్నులు వసూలు చేయుటకు పాళెగాండ్రను నియమించుకున్నారు. 16,17 శతాబ్దాములలో విజయనగర పతనానంతరము పాలెగాండ్రు, జమీందారుల ప్రాబల్యము పెరిగి, వీరు ప్రజాకంటకులుగా, దోపిడీదారులుగా, వర్ణనాతీతమైన దారుణాలకు పాల్పడుతూ, ప్రజల ధన, మాన, ప్రాణాలను దోచుకునేవారు. క్రీ.శ. 1800 సంవత్సరం కడప జిల్లాకు కలెక్టరుగా వచ్చిన థామస్‌మన్రో, మేజర్‌ జనరల్‌ డి.క్యాంప్‌బెల్‌ అనే సేనానిని …

The post కడప జిల్లాలో వీరశిలలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 2