చతుర్దశి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 05 Dec 2014 02:00:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 5, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120514/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120514/#respond Fri, 05 Dec 2014 02:00:40 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4897 తేదీ: డిసెంబర్ 5, 2014 (శుక్రవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: చతుర్దశి(సా 6.19 వరకు) నక్షత్రం: కృత్తిక రా 11.19వ శుభ మూహూర్తం: 4.00ల 5.00 వర్జ్యము: ప 11.21ల  12.57 వ దుర్మూహుర్తము: ప 8.46ల 9.30వ, మ 12.29ల  1.13వ  

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 5, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120514/feed/ 0