చదరంగం – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 09 Apr 2015 03:32:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 11 రోజులపాటు పుష్పగిరి బ్రహ్మోత్సవాలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b7%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%97%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%ac%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%b9%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%8b%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b7%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%97%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%ac%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%b9%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%8b%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2/#respond Thu, 09 Apr 2015 03:32:01 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5822 కడప: పుష్పగిరి క్షేత్రంలో బ్రహ్మోత్సవాలు 11 రోజులపాటు నిర్వహించనున్నారు. ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈనెల 20న చందనోత్సవం, 21న గరుడవాహనం, 22న కల్యాణం, 23 రధోత్సవం నిర్వహిస్తారు. వెయ్యిసంవత్సరాల పురాతత్వ విశేషం కలిగిన పుష్పగిరిలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు వల్లూరు మండల అధికారులు, పుష్పగిరి మఠం వర్గాలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో తొలిసారిగా ఏడు అంశాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టస్థ్రాయి పోటీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రామీణ క్రీడలు, మేధోక్రీడలు, చిత్రలేఖన సాహిత్యం, సంస్కృతికి ప్రతిబింబాలుగా ఏడు అంశాలలో, …

The post 11 రోజులపాటు పుష్పగిరి బ్రహ్మోత్సవాలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b7%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%97%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%ac%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%b9%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%8b%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2/feed/ 0