చారిత్రక నవల – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 11 Jun 2017 11:58:34 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 కొల్లాయి గట్టితే నేమి? : రారా సమీక్ష http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%87-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%87-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%bf/#respond Sun, 11 Jun 2017 11:58:34 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6314 1919-20 నాటి ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిస్థితులను చిత్రించే ప్రయత్నంలో శ్రీ మహీధర రామమోహన రావు గారు రచించిన నవల “కొల్లాయి గట్టితేనేమి?”. పంజాబ్ లో రౌలట్ చట్టం అంతకుముందే అమల్లోకి వచ్చింది. జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండ అప్పుడప్పుడే జరిగింది. బ్రిటీష్ వ్యతిరేకత పై వర్గాల్లోనే అయినా దావానలంలా వ్యాపిస్తున్నది; జాతీయతాభావం గ్రామసీమల్లోకీ, సామాన్య జనంలోకి ప్రవేశిస్తున్నది. దీనికి చిహ్నంగా కాంగ్రెసు మీద గాంధీ ఆధిపత్యం బలపడుతున్నది. అంతవరకూ విధ్యాధికుల సంస్థగా వుండిన కాంగ్రెస్ సామాన్య ప్రజల …

The post కొల్లాయి గట్టితే నేమి? : రారా సమీక్ష appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%87-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%bf/feed/ 0