చింతలచెలక – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 12 Apr 2015 12:58:26 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 చెట్టూ చేమల పేర్లు కలిగిన ఊర్లు http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%82-%e0%b0%8a%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%82-%e0%b0%8a%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Sat, 11 Apr 2015 16:49:55 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5836 కడప జిల్లాలో వివిధ రకాలయిన చెట్ల పేర్లను సూచించే 131 ఊర్లు ఉన్నాయి. ఈ 131 ఊర్లూ 57 రకాల చెట్టూ చేమల పేర్లు కలిగి ఉండడం ఆసక్తికరమైన విశేషం.  అత్తి: అత్తిరాల అనుము: హనుమనగుత్తి ఇప్ప: ఇప్పట్ల, ఇప్పపెంట లేదా ఇప్పెంట ఈదు: ఈదులపల్లె, ఈదుళ్ళపల్లె ఊడవ: ఊడవగండ్ల ఏపె: ఏప్పిరాల, ఏపిలమిట్ట, ఏపిలవంకపల్లె ఒడిశ: ఒడిశలగొంది కనుము: కనుపర్తి కలే: కలికిరి కానుగ: గానుగపెంట గార: గారాలమడుగు గురిగింజ: గురిగింజకుంట గొట్టి: గొట్లమిట్ట గోనుమాకు: …

The post చెట్టూ చేమల పేర్లు కలిగిన ఊర్లు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%82-%e0%b0%8a%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0