చినతిరుమలాచార్య – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 24 Feb 2018 14:25:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 నాలితనా లేఁటికోయి నారసింహుఁడా – చినతిరుమలాచార్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%81%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%81%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/#respond Sat, 24 Feb 2018 01:31:27 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7999 వెయ్యినూతల కోన నారసింహుఁడిని కీర్తించిన చినతిరుమలాచార్య సంకీర్తన వర్గము : శృంగార సంకీర్తన రాగము: కాంభోది రేకు: 04-1 సంపుటము: 10-18 నాలితనా లేఁటికోయి నారసింహుఁడా నాలోనె నవ్వు వచ్చీ నారసింహుఁడా ॥పల్లవి॥ చేరువని ప్రియములు చెప్పి చెప్పి నామీఁద నారువోసేవు వలపు నారసింహుఁడా దారాసుద్దవుమాఁటలు తాఁకనాడి మదనుని నారసాలు సేయకు నారసింహుఁడా ||నాలితనా|| వెనుకొని నా వెంట వెంటఁ దిరిగి నామీఁద ననుపు మోపు గట్టేవు నారసింహుఁడా కనుచూపూలనె వట్టి కాఁక రేచి మెత్తనైన ననలు వాఁడి సేయకు …

The post నాలితనా లేఁటికోయి నారసింహుఁడా – చినతిరుమలాచార్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%81%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/feed/ 0