చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Wed, 14 Feb 2018 22:20:31 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%97%e0%b0%a6%e0%b0%b5%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%97%e0%b0%a6%e0%b0%b5%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/#comments Thu, 28 Mar 2013 21:26:18 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=1840 గండికోట చెన్నకేశవుని స్తుతించిన అన్నమయ్య సంకీర్తన చెన్నకేశవుని యెడల అపారమైన భక్తిప్రపత్తులు కలిగిన అన్నమయ్య తన కీర్తనలలో ఆ స్వామిని స్తుతించి తరించినాడు. విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో వేలుగులీని హైందవ సంప్రదాయానికీ, సంస్కృతికీ ప్రతీకగా నిలిచిన గండికోటలో చెన్నకేశవుని ఆలయం ఒకటి ఉండేది. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించిన అన్నమయ్య ఇక్కడి చెన్నకేశవుడిని ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నాడు… రాగం: సామంత కీర్తన సంఖ్య: ౩౧౪(314), ౨౭ (27) వ రాగి రేకు పల్లవి: చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా! చూడు చేరడేసి కన్నుల వో చెన్నకేశవా …

The post చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%97%e0%b0%a6%e0%b0%b5%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/feed/ 1