తిరుమలాచార్య – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 13 Mar 2020 13:42:54 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 గడపరాయ చాలదా యింకా (సంకీర్తన) – తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్య http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af-%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a6%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%95%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af-%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a6%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%95%e0%b0%be/#respond Fri, 13 Mar 2020 13:00:52 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8985 కన్నె సోయగమునకు మురిసిన కడపరాయడు (గడపరాయ )చెలువతో చెలిమి చేసి శృంగారము చేసినాడు. నాయికా నాయకుల సరసములు ప్రొద్దుపోవు వరకు సాగినవి.

The post గడపరాయ చాలదా యింకా (సంకీర్తన) – తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్య appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af-%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a6%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%95%e0%b0%be/feed/ 0