త్రినేత్రుడు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 22 Apr 2018 20:14:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 వన్డాడి (వండాడి) శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Sun, 22 Apr 2018 20:14:48 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8220 శాసనము : వండాడి శాసనము ప్రదేశం : వండాడి, రాయచోటి తాలూకా శాసనకాలం: ఎనిమిదవ శతాబ్దం రేనాటి చోళుల తరువాత ఎనిమిదవ శతాబ్ది తుదియందు కడప మండలము బాణ రాజులకును,వైదుంబ రాజులకును వశమయ్యెను. వైదుంబులు మొదట చిత్తూరు మండలములో నుండెడివారు. వారికి వైదుమ్బవ్రోలు అను నగరము రాజధాని. తర్వాత రేనాటి చోళులను నిర్జించి చిర్పులి నాక్రమించుకొనిరి.కొంతకాలమునకు పొత్తపి (రాజం పేట తాలూక), కలకడ (వాయల్పాడు తాలూక) నగరములు కూడ వీరికి రాజధానులయినట్లు శాసనము లందు కలదు.రేనాటి చోళులవలె …

The post వన్డాడి (వండాడి) శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0