దివిటీల మల్లన్న – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 08 Sep 2017 20:01:03 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 దివిటీల మల్లన్న గురించి రోంత… http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b1%80%e0%b0%b2-%e0%b0%ae%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b1%80%e0%b0%b2-%e0%b0%ae%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8/#respond Sun, 30 Nov 2014 05:31:31 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4861 కడపలోని యోగివేమన యూనివర్శిటీ చరిత్ర విభాగం పరిశోదనలో ‘దివిటీలమల్లు సెల’గా స్థానిక ప్రజలు భావించే కొండపేటు ఆదిమానవుల ఆవాసంగా ఉండేదనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ”మల్లుగానిబండ’గా స్థానికులు పిలిచే ఈ ప్రదేశంలో ఆదిమానవులు యెర్రటి కొండరాళ్ళపై తెల్లటి వర్ణాలతో జంతువులు, మనుషుల చిత్రాలను గీశారు. దీంతో మైదుకురు నియోజకవర్గంలోని ఖాజీపేట మండలం భూమాయపల్లెలో యాదవ కుటుంబంలో పుట్టి రేకలకుంటలో ఒక పాలెగాని ఇంట పెరిగి అత్యంతసాహసవంతుడిగా పేరుగాంచి, బ్రిటీషువారినే ఎదిరించిన దివిటీలమల్లు ఆదిమానవుడికి అవాసమైన కొండపేటులోనే తలదాచుకున్నట్లు …

The post దివిటీల మల్లన్న గురించి రోంత… appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b1%80%e0%b0%b2-%e0%b0%ae%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8/feed/ 0
రాయలసీమ జానపదం – తీరుతెన్నులు:అంకె శ్రీనివాస్ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae-%e0%b0%9c%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b0%a6%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae-%e0%b0%9c%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b0%a6%e0%b0%82/#respond Thu, 31 May 2012 03:26:39 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=1279 రాయలసీమ జానపదం రాయలసీమ సాంస్కృతికంగా చాలా విలక్షణమైనది. తొలి తెలుగు శాసనాలు రాయలసీమలోనే లభించాయి. తెగల వ్యవస్థలనుండి నాగరిక జీవనానికి పరిణామం చెందే దశలో స్థానిక భాషకు ఆ నాటి స్థానిక నాయకులు రాజగౌరవం ఇచ్చారు. ఇదే సమయంలో రాయలసీమను పాలిస్తున్న శూద్రరాజులు బ్రాహ్మణుల సంస్కృత భాషను తిరస్కరించి రాజభాషగా తెలుగు భాషను పురస్కరించారు. జెైన మత ప్రచారం కోసం మత ప్రచారకులు స్థానిక భాషలను ప్రోత్సహించడమే ఇందుకు ముఖ్య కారణం. టిట్‌మోర్‌ వంటి భాషా శాస్త్రజ్ఞులు …

The post రాయలసీమ జానపదం – తీరుతెన్నులు:అంకె శ్రీనివాస్ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae-%e0%b0%9c%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b0%a6%e0%b0%82/feed/ 0