నరాల రామారెడ్డి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Tue, 18 Mar 2014 11:02:16 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 తెలుగుతనాన్నిఆరవోసిన ‘గాథా త్రిశతి’ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%a5%e0%b0%be-%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b6%e0%b0%a4%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%a5%e0%b0%be-%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b6%e0%b0%a4%e0%b0%bf/#respond Fri, 09 Aug 2013 07:23:21 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2493 సామాజిక నిష్ఠ కలిగియున్న రసం ఏదైనా కావ్యాన్ని చిరస్థాయి స్థితిలో నిల్పుతుంది అనేది అలంకారికుల అభిప్రాయం. విశ్వజనీనమైన, విశ్వసృష్టికి ఆధార భూతమైన, సకల ప్రాణికోటికి సమాన ధర్మమైన శృంగారం ప్రాచీన సాహిత్యంలో ప్రధానమైన స్థానాన్ని పొందబట్టే భోజుడు శృంగార ఏవ ఏకోరసం’’ అన్నాడు. అందుకేనేమో ఒకటవ శతాబ్దిలో శాతవాహన చక్రవర్తి హాలుడు సేకరించిన ప్రాకృత గాథల సమాహారమైన “”గాధాసప్తశతి’’ లో శృంగారమే అధిక పాళ్ళలో కనిపిస్తూంటుంది. ప్రాకృత భాషలో ఉన్న ఈ గాథల్ని “ఛాయ’గా సంస్కృతంలోకి ప్రాచీనులు …

The post తెలుగుతనాన్నిఆరవోసిన ‘గాథా త్రిశతి’ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%a5%e0%b0%be-%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b6%e0%b0%a4%e0%b0%bf/feed/ 0