నల్లపాటి రామప్ప నాయుడు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 04 Sep 2015 02:52:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 హృదయమున్న విమర్శకుడు – రారా! http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be/#comments Sun, 10 Mar 2013 05:20:27 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=1751 రా.రా .గా ప్రసిద్ధుడయిన విమర్శకుడూ, సంపాదకుడూ, కథకుడూ, అనువాదకుడూ సిసలయిన మేధావీ – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి (1922-88) హృదయమున్న రసైకజీవి! స్వపరభేదాలు పాటించని విమర్శకుడు. పిసినారి అనిపించేటంత పొదుపరి కథకుడు. ముళ్లలోంచి పువ్వులను ఏరే కళలో ఆరితేరిన సంపాదకుడు. మూలరచయిత మనసును లక్ష్యభాషలోని పాఠకుడికి సమర్థంగా చేర్చిన అనువా దకుడు. అక్షరాంగణంలో నిలువెత్తు విగ్రహాలుగా పాతుకు పోయిన ‘ప్రముఖుల’ గుట్టురట్టు చెయ్యడానికి క్షణమాత్రం జంకని విగ్రహ విధ్వంసి. ఒక్కమాటలో చెప్తే- మూడున్నర దశాబ్దాల సాహిత్య జీవితంలో ఒక …

The post హృదయమున్న విమర్శకుడు – రారా! appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be/feed/ 1