నాట – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 02 Jun 2019 20:22:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఇందులోనే కానవద్దా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%87%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b1%87-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%87%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b1%87-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%be/#respond Sun, 02 Jun 2019 20:22:05 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8750 అన్నమయ్య సంకీర్తనలలో ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడు ఒంటిమిట్టలోని కోదండరాముడ్ని దర్శించి తరించిన పదకవితా పితామహుడు ఆయన సాహస గాధల్ని (అలౌకిక మహిమల్ని)ఇట్లా కీర్తిస్తున్నాడు … వర్గం: ఆధ్యాత్మ సంకీర్తన రాగము: నాట రేకు: 0096-01 సంపుటము: 1-477 ఇందులోనే కానవద్దా యితఁడు దైవమని విందువలె నొంటిమెట్ట వీరరఘురాముని యెందు చొచ్చె బ్రహ్మవర మిల రావణుతలలు కందువ రాఘవుఁడు ఖండించునాఁడు ముందట జలధి యేమూల చొచ్చెఁ గొండలచే గొందింబడఁ గట్టివేసి కోపగించేనాడు ||ఇందులోనే|| యేడనుండె మహిమలు యిందరి కితఁడు వచ్చి వేడుకతో …

The post ఇందులోనే కానవద్దా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%87%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b1%87-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%be/feed/ 0