నెహ్రూ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 04 Sep 2017 18:22:37 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 రెక్కమాను (కథ) – డా|| ఎమ్‌.వి.రమణారెడ్డి http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%81/#respond Mon, 04 Sep 2017 18:20:02 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7506 రెక్కమాను కథ ఏ కాలంలో పుట్టిందో ఏమో, చేపా చేపా ఎందుకు ఎండలేదనే కథకు ఈనాటి పరిపాలనతో ఎంతో చక్కటి సారూప్యత వుందో మూర్తికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. సింపుల్‌గా ఎండుతుందనుకునే చేప, ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురై చివరకు ఎండకుండా ఆగిపోతుందో మన ప్రభుత్వయంత్రాంగంలో ప్రతి చిన్న పని అలాగే ఆగిపోతుంది. పని తెగకుండా ఫైలు నడపడం పరిపాలనలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం. అనాదిలో ఎవడో పనికిమాలిన రాజును దెప్పి పొడుస్తూ రాసిన కథ ఇప్పటి ప్రజాస్వామ్యానికి అతకడం మూర్తివంటి …

The post రెక్కమాను (కథ) – డా|| ఎమ్‌.వి.రమణారెడ్డి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%81/feed/ 0
గణిత బ్రహ్మ లక్కోజు సంజీవరాయశర్మ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%9c%e0%b1%80%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ae/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%9c%e0%b1%80%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ae/#respond Thu, 13 Jun 2013 19:40:14 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2122 మన కల్లూరు వాసి లక్కోజు సంజీవరాయశర్మ 1966 డిసెంబరు ఏడో తేదీ.. హైదరాబాదులో శ్రీకృష్ణదేవరాయాంధ్ర భాషానిలయం వేదిక 2 power 103 ఎంత? సమాధానంలో ముప్పైరెండు అంకెలున్న సంఖ్య చెప్పారు అవధాని *   *   * ‘క’ నుంచి ‘క్ష’ వరకు ఉన్న అక్షరాలకు వరుసగా నంబర్లు వేస్తే, ‘స, రి, గ, మ, ప, ద, ని” అక్షరాల లబ్దం ఎంత? ఏభై రెండు కోట్ల అయిదు లక్షల ఆరువేలు… *   *   * …

The post గణిత బ్రహ్మ లక్కోజు సంజీవరాయశర్మ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%9c%e0%b1%80%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ae/feed/ 0