హోమ్ » Tag Archives: పరగడుపు

Tag Archives: పరగడుపు

తెల్లవాయ లేదా తెల్లగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

తెల్లవాయ

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘తెల్లవాయ’ in Telugu Language. తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయి లేదా తెల్లవాయ : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఒక వంట దినుసు వెల్లుల్లి ఎల్లిపాయ, ఎల్లిగడ్డ (తెలంగాణ) …

పూర్తి వివరాలు
error: