రత్నసభాపతి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 09 Nov 2013 04:10:31 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 ‘గడ్డం పొడవునుబట్టా, తెల్లబడిన వెంట్రుకను బట్టా’ – సభాపతీయం 1 http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%82-%e0%b0%aa%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ac%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%be-%e0%b0%a4%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%82-%e0%b0%aa%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ac%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%be-%e0%b0%a4%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d/#respond Sat, 09 Nov 2013 03:53:53 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2786 రత్న సభాపతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ సహకార భూమి తనఖా కేంద్ర బాంకుకు అధ్యక్షస్థానంలో చూచిన సన్నిహిత మిత్రుడొక ఉత్తరం వ్రాస్తూ యిలా వ్యాఖ్యానించాడట – “చైనాలో పూర్వం ఒక బంగారు పిట్ట ఉండేది. దాని కంఠస్వరం వర్ణనాతీతంగా ఉండేది. అందువలన చైనావారు ఆ పిట్టను ఒక పంజరంలో అట్టిపెట్టారు” ఈ అభిప్రాయం ఎలావున్నా, కొంచెం పూర్వాపరాలు తెలుసుకోనిదే ఎవర్ని గురించీ అంచనా వేయలేం. ఆ దృష్టితో ఒక్కసారి రత్నసభాపతి గత జీవితచరిత్రను ప్రస్తావించక తప్పదు. బాల్యం బండారు రత్నసభాపతి …

The post ‘గడ్డం పొడవునుబట్టా, తెల్లబడిన వెంట్రుకను బట్టా’ – సభాపతీయం 1 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%82-%e0%b0%aa%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ac%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%be-%e0%b0%a4%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d/feed/ 0