రామచంద్రరాజు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 05 May 2016 04:24:42 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 ‘శశిశ్రీ’కి పాలగిరి విశ్వప్రసాద్ నివాళి వ్యాసం http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b3%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b3%e0%b0%bf/#respond Thu, 05 May 2016 04:21:19 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7069 శశిశ్రీ 1995లో కడపలో ‘సాహిత్య నేత్రం’ పత్రికను మొదలుపెట్టాడు. అది మొదలెట్టే సమయానికి ఆయన జేబులో రూపాయి లేదు. పనిలోకి దిగితే అవే వస్తాయని మొదలెట్టాడు. ఇందుకు ఆయనకు సహకరించింది ఆయన మిత్రుడు డి.రామచంద్రరాజు, తన కన్నా వయసులో చిన్నవాడైన మరో మిత్రుడు నూకా రాంప్రసాద్‌రెడ్డి. పత్రిక తొలి సంచిక, మలి సంచిక రాగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్యకారుల దృష్టంతా సాహిత్యనేత్రం వైపు తిరిగింది. అప్పటికే ‘రచన’, ‘ఆహ్వానం’ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా అంతకు మించి …

The post ‘శశిశ్రీ’కి పాలగిరి విశ్వప్రసాద్ నివాళి వ్యాసం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b3%e0%b0%bf/feed/ 0