రామచంద్ర రచనలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 27 Nov 2017 08:36:18 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 యంగముని వ్యవసాయం (కథ) – ఎన్. రామచంద్ర http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b5%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b5%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%82/#respond Thu, 11 Jul 2013 18:34:08 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2295 యంగమునివ్యవసాయంకథ మోచేతులు దాటి ఖాకీ చొక్కా, మోకాలు దాటి ఖాకీ నిక్కరు, గడ్డపార భుజాన ఒకవైపు పికాసి, మరోవైపు చెట్లడ్డ, పారతో యంగముని, పంగలకర్ర, మచ్చుగత్తి, ప్లాస్టిక్‌ బిందెతో సావిత్రి, టైర్‌ లేయర్‌తో చేసిన ఆకు చెప్పలు వేసుకుని చీకటి విచ్చీ విచ్చకముందే ఒకవిడత ఉప్పుతో ఊరబెట్టిన అంబలితాగి, మధ్యాహ్నానికి రెండు ఎరగడ్డలు, రెండు పచ్చిమిరపకాయలు, చద్దన్నం మూట, ప్లాస్టిక్‌ బిందెలో పదిలంగా పెట్టుకని బోడిగుట్టకు కోడు కొట్టుకుందుకు బయలుదేరుతారు. పనిలోకి వంగితే ఇద్దరి మధ్య మాటా …

The post యంగముని వ్యవసాయం (కథ) – ఎన్. రామచంద్ర appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b5%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%82/feed/ 0