వడ్లూరి నారాయణరెడ్డి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 16 Feb 2019 19:41:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.3 నీళ్ళకు బోర తిమ్మ – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b3%e0%b0%95%e0%b1%81_%e0%b0%ac%e0%b1%8b%e0%b0%b0_%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b3%e0%b0%95%e0%b1%81_%e0%b0%ac%e0%b1%8b%e0%b0%b0_%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae/#respond Tue, 30 Sep 2014 03:05:32 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4509 వర్గం: పిల్లల పాట నీళ్ళకు బోర తిమ్మ నిద్దరొస్తాదమ్మ కట్టెలు తేరా తిమ్మ కడుపు నస్తాదమ్మ నట్టుకు బోర తిమ్మ నడుము నస్తాదమ్మ పిన్నె దీసుకోర తిమ్మ ఇంతె సాలు మాయమ్మ సేనికి బోర తిమ్మ సినుకులొస్తాయమ్మ ఇంట్లో పడుకోర తిమ్మ ఇంతె చాలు మాయమ్మ పాడినవారు: వడ్లూరి నారాయణరెడ్డి, రాకట్ల, రాయడుర్గము తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా

The post నీళ్ళకు బోర తిమ్మ – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b3%e0%b0%95%e0%b1%81_%e0%b0%ac%e0%b1%8b%e0%b0%b0_%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae/feed/ 0