విద్యాసాగర్ రావు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Wed, 18 Sep 2013 05:51:45 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 రాయలసీమకు మిగిలేదేమిటి? http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b0%bf/#comments Wed, 18 Sep 2013 05:46:19 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2646 ‘నీటి యుద్ధాలు’ నిజమేనా? (సెప్టెంబర్ 9, ఆంధ్రజ్యోతి) ఆర్. విద్యాసాగర్ రావు ప్రశ్నించారు. ఆయన తన వ్యాసాన్ని ఒక సాగునీటి నిపుణునిగా కాకుండా ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా రాశారు. దీనికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఆ వ్యాసంలోని రెండవ పేరాలో ఆయన వాడిన పదజాలమే. ఇది విద్యాసాగర్‌రావు పక్షపాత ధోరణికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం – సీమాంధ్ర ప్రాంతం మదరాసు రాష్ట్రంలో అని, అదే విధంగా తెలంగాణ ప్రాంతం హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో అనకుండా గూఢార్థం వచ్చే విధంగా ‘తెలంగాణ’ హైదరాబాద్ …

The post రాయలసీమకు మిగిలేదేమిటి? appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b0%bf/feed/ 1