వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 20 Oct 2019 09:35:30 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోపణలకు వివరణ (02 April 2008) http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/#respond Sun, 30 Dec 2018 22:00:20 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8665 బ్రాహ్మణిని తన బినామీ కంపెనీగా పేర్కొంటూ తెలుగుదేశం తరపున ఆనాటి విపక్షనేత చంద్రబాబు శాసనసభలో చేసిన ఆరోపణలకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ ఇచ్చిన సమాధానం కడప.ఇన్ఫో వీక్షకుల కోసం ...

The post ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోపణలకు వివరణ (02 April 2008) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/feed/ 0
బినామీ కంపెనీ (బ్రాహ్మణి) ఆరోపణల గురించి (02 April 2008) http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%80-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%80-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80/#respond Sun, 11 Nov 2018 18:21:19 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8625 బ్రాహ్మణిని తన బినామీ కంపెనీగా పేర్కొంటూ తెలుగుదేశం తరపున ఆనాటి విపక్షనేత చంద్రబాబు శాసనసభలో చేసిన ఆరోపణలకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ ఇచ్చిన సమాధానం కడప.ఇన్ఫో వీక్షకుల కోసం ...

The post బినామీ కంపెనీ (బ్రాహ్మణి) ఆరోపణల గురించి (02 April 2008) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%80-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80/feed/ 0
ఉండవల్లి అరుణ్‌కుమార్ వ్యాఖ్యల వివాదం గురించి… (25 February 2008) http://www.kadapa.info/%e0%b0%89%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf-%e0%b0%85%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b1%8d%e2%80%8c%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%89%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf-%e0%b0%85%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b1%8d%e2%80%8c%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d/#respond Wed, 07 Nov 2018 13:06:01 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8588 శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు Date: 25-02-2008 25 ఫిబ్రవరి 2008  నాటి శాసనసభ పూర్తి ప్రొసీడింగ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

The post ఉండవల్లి అరుణ్‌కుమార్ వ్యాఖ్యల వివాదం గురించి… (25 February 2008) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%89%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf-%e0%b0%85%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b1%8d%e2%80%8c%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d/feed/ 0
ఓబులాపురం మైనింగ్ వ్యవహారం (23 July 2007) http://www.kadapa.info/%e0%b0%93%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%ae%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%93%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%ae%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%8d/#respond Sun, 04 Nov 2018 19:29:31 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8567 శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు Date: 23-07-2007 23 జులై 2007  నాటి శాసనసభ పూర్తి ప్రొసీడింగ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

The post ఓబులాపురం మైనింగ్ వ్యవహారం (23 July 2007) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%93%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%ae%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%8d/feed/ 0
హైదరాబాదు ఐఐటి ఏర్పాటు ప్రకటన http://www.kadapa.info/%e0%b0%b9%e0%b1%88%e0%b0%a6%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%ac%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b1%81-%e0%b0%90%e0%b0%90%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%8f%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b1%81-%e0%b0%aa/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b9%e0%b1%88%e0%b0%a6%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%ac%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b1%81-%e0%b0%90%e0%b0%90%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%8f%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b1%81-%e0%b0%aa/#respond Sun, 04 Nov 2018 18:35:36 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8559 శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు Date: December 19, 2006

The post హైదరాబాదు ఐఐటి ఏర్పాటు ప్రకటన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b9%e0%b1%88%e0%b0%a6%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%ac%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b1%81-%e0%b0%90%e0%b0%90%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%8f%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b1%81-%e0%b0%aa/feed/ 0
దైవత్వాన్ని నింపుకున్న మానవుడు వైఎస్సార్ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d/#respond Sun, 08 Oct 2017 17:11:02 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7630 డాక్టర్ వైఎస్సార్ (వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి) ను నేను చూసింది కేవలం నాలుగు సార్లు. ఒంగోలుకు ఇందిరా గాంధీ వచ్చినపుడు ఆ సభలో తొలిసారి చూసాను. ఆ తరువాత డాక్టర్ సి నారాయణరెడ్డి గారి మనుమరాలు వివాహ వేడుకలో చూసాను. మరో రెండు సందర్భాల్లో రెండు సార్లు. ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడలేదు . దురదృష్టం ఏమిటంటే 2004 వరకు ఆయన పట్ల నాకు అసలు సదభిప్రాయమే లేదు. చంద్రబాబు గొప్ప సంస్కరణవాది అని, ఆయన చాలా మంచి పాలనాదక్షుడు అని …

The post దైవత్వాన్ని నింపుకున్న మానవుడు వైఎస్సార్ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d/feed/ 0
వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత.. http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b6%e0%b1%87%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%96%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b6%e0%b1%87%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%96%e0%b1%8d/#respond Sun, 12 Feb 2017 10:43:17 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7323 2004 లో అనుకుంటాను. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత.. గాంధీ భవన్లోనో, మరెక్కడో, వైఎస్సార్ చేసిన సుదీర్ఘ పాదయాత్రకు సంబంధించిన ఒక ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేసారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. వైఎస్సార్ వెళ్లారు. వందలాది ఫోటోలను అమర్చారు. అన్నింటిని శ్రద్ధగా చూస్తున్నారు ఆయన. అనేక ఫోటోలలో తన వెంట ఉన్న ఒక సామాన్య వ్యక్తి పై ఆయన దృష్టి పడింది. అతడు తనతో పాటు చాలా ఫోటోలలో ఉన్నాడు. కొన్ని ఫోటోలలో తన …

The post వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత.. appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b6%e0%b1%87%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%96%e0%b1%8d/feed/ 0
వైఎస్ అంతిమ క్షణాలు… http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%b7%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%b7%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Fri, 08 Jul 2016 01:00:39 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6302 రెండో దఫా ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన తరువాత స్వర్గీయ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి పర్యటన అనే భావనను మార్చేశారు. అంతకు ముందు పల్లెబాట, నగరబాట, రైతు చైతన్యయాత్ర, పొలం బడి, రైతు సదస్సులు వంటివి నిర్వహించారు. రెండోసారి పదవిని చేపట్టిన తరు వాత ప్రజలతో ముఖాముఖీ సమావేశమై ప్రభుత్వ పథకాల గురించీ, అవి ప్రజలకు చేరుతున్న తీరు గురించీ, వాటితో చేకూరిన లబ్ధిని గురించీ, మంచిచెడుల గురించీ మాట్లాడాలని అనుకున్నారు. అలాగే భూపంపిణీ, ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాల …

The post వైఎస్ అంతిమ క్షణాలు… appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%b7%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0
వైఎస్ హయాంలో కడపకు దక్కినవి http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%b9%e0%b0%af%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%b2%e0%b1%8b/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%b9%e0%b0%af%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%b2%e0%b1%8b/#comments Sun, 19 Jul 2015 12:25:38 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6061 వైఎస్ హయాంలో కడప అభివృద్ధి వైఎస్‌గా చిరపరిచితుడైన కడప జిల్లాకు చెందిన దివంగత యెడుగూరి సందింటి రాజశేఖరరెడ్డి గారు 14/05/2004 నుండి 02/09/2009 వరకు (సుమారుగా 5 సంవత్సరాల నాలుగు నెలల పాటు) అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. విధి నిర్వహణలో ఉండగానే అసువులు బాసిన వైఎస్ తన అయిదేళ్ళ పరిపాలనా కాలంలో కడప జిల్లాకు మంజూరు చేసిన/చేయించిన కొన్ని అభివృద్ది పనులు ఇవే… విద్యారంగం: యోగివేమన విశ్వవిద్యాలయం సిపిబ్రౌన్ భాషాపరిశోధనా కేంద్రానికి ఏటా ౩౦ లక్షల రూపాయల …

The post వైఎస్ హయాంలో కడపకు దక్కినవి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%8e%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%b9%e0%b0%af%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%b2%e0%b1%8b/feed/ 3
పదిమంది నాయకులకంటె పది అడుగుల ఎత్తున … http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b6%e0%b1%87%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b6%e0%b1%87%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/#respond Wed, 05 Feb 2014 02:36:44 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2908 నా అరవయ్యో యేట రాజకీయాలనుంచి వైదొలగుతాను- అన్నారు రాజశేఖరరెడ్డి ఆ మధ్య. ఈ మధ్య ఎవరో ఆ ప్రస్థావన తెస్తే “ఒకటి రెండు పనులు చక్కబెట్టి ఆ పని చేస్తాను” అన్నారు. కాని మృత్యువుకి ముందువెనుకలు నిర్దుష్టంగా తెలుసు. మృత్యువు కొన్ని జీవితాలకు అమోఘమైన డిగ్నిటీని యిస్తుంది. అనూహ్యమైన గ్లామర్ ని యిస్తుంది. ప్రజాస్పందననీ, ఆవేదననీ జత చేస్తుంది. ఒక్క మృత్యువుకే ఆ శక్తి వుంది. తప్పనిసరిగా విషాదం, ఆవేదన- ఆ వ్యక్తి మంచి చెడ్డలమీద మన్నికయిన …

The post పదిమంది నాయకులకంటె పది అడుగుల ఎత్తున … appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b6%e0%b1%87%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/feed/ 0