శలాకు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 15 Sep 2018 13:23:54 +0500 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 సెలాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%95%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%95%e0%b1%81/#respond Sat, 15 Sep 2018 13:23:54 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8515 కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న సెలాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘సెలాకు’ in Telugu Language. సెలాకు లేదా శలాకు లేదా చలాకు: నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఒక వంట సామాను దోశ లేదా చపాతిని పెనం మీద తిప్పుటకు ఉపయోగించు పరికరం Dosa turner ladle (ఆంగ్లం) సెలాకులు లేదా చలాకులు  (Plural) వివరణ : కడప జిల్లాలో సెలాకు అనే పదాన్ని ladle అనే …

The post సెలాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%95%e0%b1%81/feed/ 0