శివాలయం కూడలి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 24 Mar 2019 18:01:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 ప్రొద్దుటూరు పట్టణం http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%8a%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%9f%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%a3%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%8a%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%9f%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%a3%e0%b0%82/#respond Sat, 04 Nov 2017 19:33:01 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6504 ప్రొద్దుటూరు లేదా పొద్దుటూరు (ఆంగ్లం: Proddatur లేదా Proddutur), వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని ఒక ప్రముఖ పట్టణము. రెండవ బొంబాయిగా ప్రసిద్ది చెందినది. పెన్నా నదికి ఉత్తర ఒడ్డున ఉన్న ప్రొద్దుటూరు వ్యాపారాలకు నిలయంగా ఉంది. ప్రొద్దుటూరు పట్టణ పాలన ‘ప్రొద్దుటూరు పురపాలక సంస్థ’ పరిధిలో జరుగుతుంది. ప్రొద్దుటూరుకు ‘ప్రభాతపురి’ అని మరో పేరు కూడా వుంది. పేరు వెనుక కథ: పూర్వం రామిరెడ్డి, రంగారెడ్డి అనే పాకనాటి కాపులు స్వదేశంలో క్షామం సంభవించినందున అక్కడి నుండి వలస …

The post ప్రొద్దుటూరు పట్టణం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%8a%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%9f%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%a3%e0%b0%82/feed/ 0