సత్యాగ్ని సాహిత్యం – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 30 Sep 2018 10:56:51 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 షాదీ (కథ) – సత్యాగ్ని http://www.kadapa.info/%e0%b0%b7%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b1%80/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b7%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b1%80/#respond Sun, 30 Sep 2018 10:56:51 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8536 ‘‘అస్సలాము అలైకుమ్‌.’’‘‘వా అలైకుమ్‌ అస్సలాం. వరహమతుల్లాహి వబరకాతహు’’ అంటూ, ఒక్కక్షణం మనిషిని ఎగాదిగా చూచి ‘‘అరే! మీరా! లోపలికి రండి భాయ్‌!’’ వాకిలి రెండవ రెక్కకూడా తెరిచాడు అబ్దుల్‌ రహమాన్‌.వచ్చిన వ్యక్తిని హాల్లో ఉన్న సోఫాలో కూర్చోబెట్టి గబాగబా లోపలికి పోయి భార్యతో గుసగుసలాడి తిరిగొచ్చి అతని యెదురుగా కుర్చీలోకూర్చున్నాడు నింపాదిగా. ‘‘అదికాదు ముస్తఫా భాయ్‌, మీరొస్తున్నట్లు ఫోన్‌లో ఒక్కమాట చెప్పివుంటే బస్టాండుకు కారు పంపేవాన్ని కదా! మా ఇల్లు కనుక్కోవడానికి ఎన్నితంటాలు పడ్డారో ఏమో!’’‘‘లేదు రహమాన్‌ …

The post షాదీ (కథ) – సత్యాగ్ని appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b7%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b1%80/feed/ 0