సళుపు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 31 Dec 2018 19:39:29 +0500 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 సారెనేలే జగడము సారెనేలే – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b1%87-%e0%b0%9c%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b1%87-%e0%b0%9c%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Sat, 24 Feb 2018 01:45:58 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8030 గొణుగుతూ, తిట్టుతూ కడపరాయనితో పంతం బట్టి, మళ్ళా పతికై వయ్యారి చూపులు చూస్తున్న ఆ సతిని చెలికత్తె  అనునయించి, కడపరాయని కౌగిలిలో కరిగిపొమ్మని ఇలా ఊరడిస్తోంది… వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: రామక్రియ రేకు: 1124-7 సంపుటము: 21-139 సారెనేలే జగడము – అన్నమాచార్య సంకీర్తన ‘సారెనేలే జగడము సారెనేలే’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ నొక్కండి. సారెనేలే జగడము సారెనేలే సణఁగులు సారెనేలే పతితోఁ బంతము సారెనేలే ॥పల్లవి॥ పెదవుల గొణఁగుచు బీరములాడుచు కొదలుఁదిట్లనే …

The post సారెనేలే జగడము సారెనేలే – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b1%87-%e0%b0%9c%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0