సుట్టము – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 10 Feb 2018 19:36:26 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 కడప సామెతలు – ‘ఆ’తో మొదలయ్యేవి http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%86%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%86/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%86%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%86/#respond Sat, 10 Feb 2018 19:36:26 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7898 ‘ఆ’తో మొదలయ్యే కడప సామెతలు … ‘ఆ’ అనే అక్షరంతో తెలుగు సామెతలు. కడప జిల్లాతో పాటుగా రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలలో వాడుకలో ఉన్న/ఉండిన సామెతలు. ‘ఆ’ అంటే ఆరునెల్లు ఆ ఊరుకు ఈ ఊరు ఎంత దూరమో, ఈ ఊరుకు ఆ ఊరూ అంతే దూరం ఆకలి రుచెరగదు, నిద్ర సుఖమెరుగదు ఆకు ముళ్ళు మీద బడినా, ముళ్ళు ఆకు మీద పడినా బొక్క ఆకుకే ఆకార పుష్టి, నైవేద్య నష్టి ఆగం అడివప్పా అంటే మడిగ …

The post కడప సామెతలు – ‘ఆ’తో మొదలయ్యేవి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%86%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%86/feed/ 0