హోమ్ » చరిత్ర » ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోపణలకు వివరణ (02 April 2008)

ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోపణలకు వివరణ (02 April 2008)

శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు

ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోపణలకు ప్రభుత్వం తరపున వైఎస్ సమాధానం :

Date: 02-04-2008

చదవండి :  జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రిగా గంటా?

ఇదీ చదవండి!

ఆరోగ్యశ్రీ

ఓబులాపురం మైనింగ్ వ్యవహారం (23 July 2007)

శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు Date: 23-07-2007 23 జులై 2007  నాటి శాసనసభ పూర్తి ప్రొసీడింగ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: