కడప జిల్లా అవగాహన పోటీ

కడప జిల్లాకు సంబంధించిన మీ అవగాహన ఎంత ? కడప జిల్లాను గురించి మీ అవగాహన సంపూర్ణమైతే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పూర్తి చేసి బహుమతులు గెలుచుకోండి.

Please enter your email:

1. క్రింది వాటిని జతపరచండి :

Match the Following :

1) వీరబల్లి            అ ) అరటి

2) పులివెందుల  ఆ ) పాలకోవా

3) గువ్వలచెరువు ఇ ) బిర్యాని

4) చెన్నూరు         ఈ )  మాడిపండ్లు

 
 
 
 

2. కడప జిల్లా నుండి ముఖ్యమంత్రిగా భాద్యతలు చేపట్టిన మొదటి వ్యక్తి :

 
 
 
 

3. ప్రపంచంలోనే అరుదైన కలివికోడికి ఆవాసం ఏది?

 
 
 
 

4. కడప జిల్లాలోని అతి పెద్ద జలాశయం (డ్యాం) :

 
 
 
 

5. కడపకు విమానాలు నడుపుతున్న సంస్థ :

 
 
 
 

6. కడప జిల్లా సరిహద్దును పంచుకుంటున్న జిల్లాలు ఎన్ని ?

 
 
 
 

7. తొట్ట తొలి తెలుగు శాసనం ఏది ?

 
 
 
 

8. కడప జిల్లాలో ప్రవహిస్తున్న నదులు :

 
 
 
 

9. కడప జిల్లాకు చెందిన సినీ ప్రముఖులు :

 
 
 
 

10. ‘రాజవు నీకెదురేది రామచంద్రా ….’ అనే సంకీర్తనలో అన్నమయ్య వీరిని స్మరిస్తున్నారు :

 
 
 
 

11. కడప జిల్లాకు సాగునీరు అందేందుకు అవరోధంగా ఉన్న జీవో :

 
 
 
 

12. కడప జిల్లాకు చెందిన జానపద కళాకారులను గుర్తించండి :

 
 
 
 

13. శ్రీభాగ్ ఒప్పందం దీని గురించి :

 
 
 
 

14. కడప జిల్లాలో విస్తారంగా దొరికే ఖనిజం :

 
 
 
 

15. కడప జిల్లాలో ఉన్న అద్వైత మఠం :

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: