కడప జిల్లా అవగాహన పోటీ

కడప జిల్లాకు సంబంధించిన మీ అవగాహన ఎంత ? కడప జిల్లాను గురించి మీ అవగాహన సంపూర్ణమైతే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పూర్తి చేసి బహుమతులు గెలుచుకోండి.

Please enter your email:

1. కడప జిల్లాలోని అతి పెద్ద జలాశయం (డ్యాం) :

 
 
 
 

2. Reserve Bank of India గవర్నర్ గా పని చేసిన కడపజిల్లా వాసి :

 
 
 
 

3. కడప జిల్లాకు చెందిన జానపద కళాకారులను గుర్తించండి :

 
 
 
 

4. కడప జిల్లాలో ప్రవహిస్తున్న నదులు :

 
 
 
 

5. కడప జిల్లాలో విస్తారంగా దొరికే ఖనిజం :

 
 
 
 

6. రాచవీడు అనేది ఈ ఊరికి మరో పేరు :

 
 
 
 

7. కడప జిల్లాలోని మండలాల సంఖ్య :

 
 
 
 

8. కడప జిల్లాకు సాగునీరు అందేందుకు అవరోధంగా ఉన్న జీవో :

 
 
 
 

9. కడప జిల్లాకు చెందిన సినీ ప్రముఖులు :

 
 
 
 

10. కడప జిల్లా నుండి ముఖ్యమంత్రిగా భాద్యతలు చేపట్టిన మొదటి వ్యక్తి :

 
 
 
 

11. శ్రీభాగ్ ఒప్పందం దీని గురించి :

 
 
 
 

12. “ఇచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మైన చేవ” అని కడపోళ్ళ గురించి చెప్పిన వారు :

 
 
 
 

13. ‘కడప మండల చరిత్రము’ అనే పుస్తకాన్ని రాసిన రచయిత :

 
 
 
 

14. ‘రాజవు నీకెదురేది రామచంద్రా ….’ అనే సంకీర్తనలో అన్నమయ్య వీరిని స్మరిస్తున్నారు :

 
 
 
 

15. కడప జిల్లా సరిహద్దును పంచుకుంటున్న జిల్లాలు ఎన్ని ?

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: