కడప జిల్లా అవగాహన పోటీ

కడప జిల్లాకు సంబంధించిన మీ అవగాహన ఎంత ? కడప జిల్లాను గురించి మీ అవగాహన సంపూర్ణమైతే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పూర్తి చేసి బహుమతులు గెలుచుకోండి.

Please enter your email:

1. కొయ్యబొమ్మలకు ప్రసిద్ధి చెందిన కడప జిల్లాలోని ఒక ఊరు :

 
 
 
 

2. తొట్ట తొలి తెలుగు శాసనం ఏది ?

 
 
 
 

3. కడప జిల్లాకు చెందిన పౌరహక్కుల ఉద్యమకారులు :

 
 
 
 

4. కడప జిల్లాకు చెందిన జానపద కళాకారులను గుర్తించండి :

 
 
 
 

5. క్రింది వాటిని జతపరచండి :

Match the Following :

1) వీరబల్లి            అ ) అరటి

2) పులివెందుల  ఆ ) పాలకోవా

3) గువ్వలచెరువు ఇ ) బిర్యాని

4) చెన్నూరు         ఈ )  మాడిపండ్లు

 
 
 
 

6. ఇత్తడి పాత్రల తయారీకి పేరొందిన కడప జిల్లాలోని ఊరు :

 
 
 
 

7. రాచవీడు అనేది ఈ ఊరికి మరో పేరు :

 
 
 
 

8. ‘కడప మండల చరిత్రము’ అనే పుస్తకాన్ని రాసిన రచయిత :

 
 
 
 

9. ప్రపంచంలోనే అరుదైన కలివికోడికి ఆవాసం ఏది?

 
 
 
 

10. కడప జిల్లాకు చెందిన సినీ ప్రముఖులు :

 
 
 
 

11. కడప జిల్లాలోని మండలాల సంఖ్య :

 
 
 
 

12. “ఇచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మైన చేవ” అని కడపోళ్ళ గురించి చెప్పిన వారు :

 
 
 
 

13. కడప జిల్లా సరిహద్దును పంచుకుంటున్న జిల్లాలు ఎన్ని ?

 
 
 
 

14. Reserve Bank of India గవర్నర్ గా పని చేసిన కడపజిల్లా వాసి :

 
 
 
 

15. కడప జిల్లాలో విస్తారంగా దొరికే ఖనిజం :

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: