హోమ్ » సాహిత్యం » కవితలు » జై రాయలసీమ (కవిత) – సొదుం శ్రీకాంత్

జై రాయలసీమ (కవిత) – సొదుం శ్రీకాంత్

తోరణాలు దిగేయండి
పావురాలు ఎగిరేయండి

బారులుగా కూరండి
మాలలుగా మారండి

అడుగుల మడుగై
అరవండి జోరుగా
జై రాయలసీమ ( నేను అరుచ్చనా, అన్నా ఇనపచ్చాంది గదా? మళ్ళా అర్సాల్నా? )
జై జై రాయలసీమ ( ఇది మీరు -నాకినపల్యా, ఎది ఇంగోసారి, గా……ట్టిగ, గూబ పగల్లాల కొడుకులకు )

ఇంగా ఏముంది ఎదురుజూడ్దానికి?
కొట్టం కాలిపాయ బతుకు బుగ్గైపాయ
కరువు పుండాయ బతుకు ఎండిపాయ
నిండా మునిగినాక సలేంది, గిలేంది!

ఇంగ మన బాట తిరుగుబాటే
ఇంగ మన మాట వేర్పాటే
యాడజూసినా
జై రాయలసీమ గీతాలు మారుమోగాల
‘జై జై జై రాయలసీమ జై జై జై’ అంటూ
ఉద్యమ సంగీతం వెలుగెత్తాల

చదవండి :  గట్టి గింజలు (కవిత)

రాయలసీమ నా కల
రాయలసీమ నీ కల
రాయలసీమ మన కల
రాయలసీమ మనందరి కల

ఆలోచించు సీమకై
ఆవహించు సీమవై
ఆగ్రహించు సీమకై
అందుకో నినాదం
ఇక ఆగదు ఈ పోరాటం
రాయలసీమ సాధనే మన లక్ష్యం

జై రాయలసీమ
జై జై రాయలసీమ

ఇదీ చదవండి!

రాయలసీమ రైతన్నా

సీమ రైతన్న (కవిత) – జగదీశ్ కెరె

కరువుటెండలో వాడిపోతున్న మట్టిపూలు రాలిపోతున్నాయి వెన్నెముకగా నిలవాల్సిన అన్నదాతలు నిలువ నీడలేక నేలకొరగిపోతున్నారు మేఘాల చినుకుల కోత కరువులో ఆకలిమంటల …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: