బండీరా

బండీరా..పొగబండీరా… జానపదగీతం

వర్గం: కోలాటం పాట

పాడటానికి అనువైన రాగం: హనుమత్తోడి స్వరాలు (తిశ్రం)

బండీరా..పొగబండీరా
దొరలేక్కే రైలూబండీరా
దొరసానులెక్కే బండీరా
అది జాతోడెక్కే బండీరా ||బండీరా||

బండీ సూస్తే ఇనుమూరా
దాని కూతెంతో నయమూరా
రాణీ లెక్కేది బండీరా
రాజూ లెక్కేది బండీరా ||బండీరా||

పయనమంటె రైలుబండీ
బయలుదేరుతాదన్నా
బుగ బుగ సేలల్లో
బుగ్గటించెను రైలు బండీ ||బండీరా||

యీడా కూతా లేసేనురా
ఆడా కూతా లేసేనురా
నీలాగిరి సెరువుకాడా
నిలిసీ కూతా వేసేనూరా ||బండీరా||

చదవండి :  సీతా కళ్యాణం - హరికథ

ముందూ పెట్టెకు నిప్పూలూ
అహ ఎనకాపెట్టెకు బొగ్గూలు
ముందర తలకాయ్ తోనే…ఏ..ఏ
మున్నూటామడ సేరేనూరా ||బండీరా||

బండీ కాలిందెక్కడా
అహ..మైసూర్ పట్నం లోపల
బండీ సేసిందెక్కడా
అహ.. సెన్నపట్నం లోపల
సెన్నపట్నం నుండాడె
సిన్న కంసలోడురా
ఇంతలింతల బండీ సేసి
యీదులీదూలు అంపెను సూడూ ||బండీరా||

పాటను సేకరించినవారు: కలిమిశెట్టి మునెయ్య, దొమ్మరనంద్యాల, జమ్మలమడుగు తాలూకా, కడప జిల్లా

ఇదీ చదవండి!

రెక్కమాను

రెక్కమాను (కథ) – డా|| ఎమ్‌.వి.రమణారెడ్డి

రెక్కమాను కథ ఏ కాలంలో పుట్టిందో ఏమో, చేపా చేపా ఎందుకు ఎండలేదనే కథకు ఈనాటి పరిపాలనతో ఎంతో చక్కటి …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: