ఘటనలు

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
బ్రౌన్ లైబ్రరీ నిర్మాణం మొదలైన రోజు
బ్రౌన్ లైబ్రరీ నిర్మాణం మొదలైన రోజు
Jan 22 all-day
బ్రౌన్ లైబ్రరీ నిర్మాణం మొదలైన రోజు
తెలుగు పునరుజ్జీవన పితామహుడుగా పేరుపొందిన సి.పి.బ్రౌన్‌ పూర్తిపేరు ఛార్లెస్‌ ఫిలిప్‌ బ్రౌన్‌. ఈయన తూర్పు ఇండియా కంపెనీ ఉద్యోగిగా 1820లో కడపజిల్లా కలెక్టర్‌కు సహాయకుడుగా ఉద్యోగజీవితాన్ని ప్రారంభించాడు. ఈయన కడపలో 15 ఎకరాల తోటను ఒక బంగ్లాతో సహా 3,000 వరహాలకు కొన్నాడు. ( ఒక వరహా అంటే …
23
24
25
26
27
28
29
30
31
error: