ఈ-పుస్తకాలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 15 Sep 2019 18:51:42 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – అక్టోబర్ 1968 http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%85%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%8b%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1968/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%85%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%8b%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1968/#respond Sun, 15 Sep 2019 18:49:56 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8850 పుస్తకం : సంవేదన ,  సంపాదకత్వం: రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి , ప్రచురణ : యుగసాహితి, అక్టోబర్1968లో ప్రచురితం.

The post సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – అక్టోబర్ 1968 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%85%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%8b%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1968/feed/ 0
సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – జులై 1968 http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9c%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%88-1968/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9c%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%88-1968/#respond Mon, 06 May 2019 20:29:41 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8736 పుస్తకం : సంవేదన ,  సంపాదకత్వం: రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి , ప్రచురణ : యుగసాహితి, జులై 1968లో ప్రచురితం.

The post సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – జులై 1968 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9c%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%88-1968/feed/ 0
సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – ఏప్రిల్ 1968 http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%8f%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d-1968/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%8f%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d-1968/#respond Sun, 03 Feb 2019 19:07:28 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8692 పుస్తకం : సంవేదన ,  సంపాదకత్వం: రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి , ప్రచురణ : యుగసాహితి, ఏప్రిల్ 1968లో ప్రచురితం.

The post సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – ఏప్రిల్ 1968 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%8f%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d-1968/feed/ 0
తాతాచార్ల కథలు – సిపి బ్రౌన్ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2-%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2-%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Sat, 12 Jan 2019 18:33:05 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8676 పుస్తకం : తాతాచార్ల కథలు’,  రచన: సిపి బ్రౌన్, సంపాదకత్వం: బంగోరె, ప్రచురణ : జులై 1974లో ప్రచురితం.

The post తాతాచార్ల కథలు – సిపి బ్రౌన్ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2-%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0
అస్థిత్వం – డా.ఎం.వి.మైసూరారెడ్డి http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a5%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a5%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%82/#respond Sat, 27 Oct 2018 16:01:10 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8544 పుస్తకం : ‘అస్థిత్వం’,  రచన: డా.ఎం.వి.మైసూరారెడ్డి (మాజీ మంత్రి, ఆం.ప్ర.ప్రభుత్వం), ప్రచురణ : అక్టోబర్ 2018లో ప్రచురితం.  ప్రతులకు :  విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ రాయలసీమ ఉద్యమ చరిత్రను, 1980వ దశకం నాటి సీమ ఉద్యమ గతులను కళ్ళకు కట్టిన పుస్తకమిది.

The post అస్థిత్వం – డా.ఎం.వి.మైసూరారెడ్డి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a5%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%82/feed/ 0
ఘటికాద్రి హట యోగానంద భజన సంకీర్తనలు – కడప నారాయణదాసు http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%a6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%a6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b1%81/#respond Sat, 09 Jun 2018 17:42:19 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8397 కడప నారాయణదాసు సంకీర్తనలు తాడిపత్రిలో పుట్టి, కడపలో నివసించి పండరి భజన కీర్తనలను రచించి, తానే గురువై బృందాలకు పండరి భజన నేర్పిస్తూ తమిళనాడు (చోళంగిపురం) చేరుకుని ప్రజాబాహుళ్యంలో చిరస్థాయిగా నిలిచి పోయిన వాగ్గేయకారులు కడప నారాయణదాసు అలియాస్ ఏ నారాయణదాసు గారు. వారు 1934లో కూర్చిన పండరి భజన సంకీర్తనల సమాహారమే ఈ పుస్తకం. పుస్తకం పేరు : ఘటికాద్రి హట యోగానంద భజన సంకీర్తనలు రచన : కడప నారాయణదాసు (ఎ నారాయణదాసు) ప్రచురణ …

The post ఘటికాద్రి హట యోగానంద భజన సంకీర్తనలు – కడప నారాయణదాసు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%a6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b1%81/feed/ 0
నీలవేణి (కథల సంపుటి) – భారతం నాదమునిరాజు http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%b2%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a3%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%b2%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a3%e0%b0%bf/#respond Sun, 27 May 2018 16:55:49 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8362 నీలవేణి కథల సంపుటి కడప జిల్లాలో మొదటి కథా రచయితగా భారతం నాదమునిరాజు గుర్తించబడ్డారు. 1930లో జన్మించిన నాదమునిరాజు గారి జన్మస్థలం వేంపల్లి.రాజు గారు 1956లో రాసిన ‘నీలవేణి’ కడప జిల్లా నుండి వెలువడిన మొదటి కథగా సాహితీకారులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నాదమునిరాజు గారి కథలను వారి మొదటి కథ ‘నీలవేణి’ పేరుతో ఒక సంపుటిగా వెలువరించినారు.

The post నీలవేణి (కథల సంపుటి) – భారతం నాదమునిరాజు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%b2%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a3%e0%b0%bf/feed/ 0
ఎవరి రాజధాని అమరావతి ? http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%a7%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%a4%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%a7%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%a4%e0%b0%bf/#respond Sat, 26 May 2018 12:19:31 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8355 పుస్తకం : ‘ఎవరి రాజధాని అమరావతి ?’,  రచన: ఐవైఆర్ కృష్ణారావు (మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఆం.ప్ర.ప్రభుత్వం), ప్రచురణ : మార్చి 2019లో ప్రచురితం.  సౌజన్యం :ఫౌండేషన్ ఫర్ సోషల్ అవేర్నెస్, హైదరాబాదు విభజిత ఆం.ప్ర రాష్ట్రంలో రాజధాని ఏర్పాటు వెనకున్న రహస్య అజెండాలను అప్పటి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు పుస్తక రూపంలో ప్రజల ముందుకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.

The post ఎవరి రాజధాని అమరావతి ? appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%a7%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%a4%e0%b0%bf/feed/ 0
పులివెందుల రంగనాథ స్వామి వారి చరిత్రము – లగిసెట్టి వెంకటరమణయ్య http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a5-%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a5-%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%bf/#respond Sun, 13 May 2018 19:35:19 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8293 పుస్తకం : పులివెందుల రంగనాథ స్వామి వారి చరిత్రము ,  రచన: లగిసెట్టి వెంకటరమణయ్య,  ప్రచురణ : 1929లో ప్రచురితం.  సౌజన్యం : బ్రిటీష్ లైబ్రరీ, లండన్

The post పులివెందుల రంగనాథ స్వామి వారి చరిత్రము – లగిసెట్టి వెంకటరమణయ్య appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a5-%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%bf/feed/ 0
Report of a Tour in the Cuddapah & North Arcot Districts http://www.kadapa.info/tour-in-the-cuddapah/ http://www.kadapa.info/tour-in-the-cuddapah/#respond Sun, 13 May 2018 18:41:38 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8285 నివేదిక: ‘Report of a Tour in the Cuddapah & North Arcot Districts’,  రచన: Late Charles Benson, ప్రచురణ : ఆగస్టు 1879లో ప్రచురితం.  సౌజన్యం : బ్రిటీష్ లైబ్రరీ, లండన్

The post Report of a Tour in the Cuddapah & North Arcot Districts appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/tour-in-the-cuddapah/feed/ 0