పదకోశం

గోవాకు లేదా గొవాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

గోవాకు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న గోవాకు లేదా గొవాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘గోవాకు’ in Telugu Language. గోవాకు లేదా గొవాకు : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) గోగాకు గోగ్గూర పుండుకూర గోంగూర (కోస్తా వాడుక) పుంటి కూర (తెలంగాణా వాడుక) …

పూర్తి వివరాలు

బేస్తవారం లేదు బేస్తారం అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

బేస్తవారం

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న బేస్తవారం అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘బేస్తవారం’ in Telugu Language. బేస్తవారం : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) గురువారం శుక్రవారానికి ముందు రోజు బృహస్పతివారము Thursday (ఆంగ్లం) వివరణ : బేస్తవారం లేదా బేస్తవారము అనేది వారంలోని ఏడు …

పూర్తి వివరాలు

లోటా అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

లోటా

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న లోటా అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘లోటా’ in Telugu Language. లోటా : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) – లోటాలు (బహువచనం) గలాసు పానపాత్ర గ్లాసు గల్వర్కము సగ్గెడ Tumbler (ఆంగ్లం) వివరణ : లోటా అనేది …

పూర్తి వివరాలు

ఎనుము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

ఎనుము

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న ఎనుము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms of the word ‘ఎనుము’ in Telugu Language. ఎనుము : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) – ఎనుములు (బహువచనం) బరిగొడ్డు బఱ్ఱె లేదా బర్రె గేదె బర్రెగొడ్డు ఎనుపసరము ఎనుపగొడ్డు ఎరుమై, ఎరుమైమాడు (తమిళము) She Buffalo …

పూర్తి వివరాలు

కాడిమాను అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కాడిమాను

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న కాడిమాను అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms of the word ‘కాడిమాను’ in Telugu Language. కాడిమాను : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఎద్దులతో కాడి కట్టడానికి ఉపయోగించే ఒక కర్రమాను ఒక వ్యవసాయ పనిముట్టు వివరణ : కడప జిల్లాలో కాడిమాను అనేది …

పూర్తి వివరాలు

తాపలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

తాపలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న తాపలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms of the word ‘తాపలు‘ in Telugu Language. తాపలు : నామవాచకం (noun), బహువచనం (plural) మెట్లు అంచీలు చీడీలు పాంటికెలు మెటికలు Stairs or Steps (ఆంగ్లం) सीढ़ियों (హిందీ) వివరణ : కడప జిల్లాలో …

పూర్తి వివరాలు

పాతలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

పాతలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న పాతలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms of the word ‘పాతలు’ in Telugu Language. పాతలు : నామవాచకం (noun), బహువచనం (plural) గుడ్డ ముక్కలు బట్ట ముక్కలు  Cloth pieces (ఆంగ్లం) వివరణ : కడప జిల్లాలో పాతలు అనే పదాన్ని Cloth …

పూర్తి వివరాలు
error: