వీడియోలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 25 Aug 2019 17:43:43 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ‘గండికోట’కు చేరుతున్న కృష్ణమ్మ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9f%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8-%e0%b0%95%e0%b1%83%e0%b0%b7/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9f%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8-%e0%b0%95%e0%b1%83%e0%b0%b7/#respond Sun, 25 Aug 2019 16:30:32 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8825 ‘గండికోట’కు చేరుతున్న కృష్ణమ్మ

The post ‘గండికోట’కు చేరుతున్న కృష్ణమ్మ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9f%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8-%e0%b0%95%e0%b1%83%e0%b0%b7/feed/ 0
బుగ్గవంక రిజర్వాయర్ సొగసు http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%95-%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%9c%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b0%e0%b1%8d-%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%97%e0%b0%b8/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%95-%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%9c%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b0%e0%b1%8d-%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%97%e0%b0%b8/#respond Sat, 24 Nov 2018 19:51:14 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8653 The post బుగ్గవంక రిజర్వాయర్ సొగసు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%95-%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%9c%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b0%e0%b1%8d-%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%97%e0%b0%b8/feed/ 0
పులివెందుల గురించి చంద్రబాబు అవాకులు చెవాకులు http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf-%e0%b0%9a%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%b0/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf-%e0%b0%9a%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%b0/#respond Sun, 19 Feb 2017 21:48:59 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7336 పులివెందుల గురించి చంద్రబాబు మళ్ళీ నోరు పారేసుకున్నారు. తునిలో అల్లరిమూకలు జరిపిన దాడులను పులివెందులకు, కడప జిల్లాకు ఆపాదించి ముఖ్యమంత్రిగిరీ వెలగబెడుతున్న చంద్రబాబు అవాకులు చెవాకులు ఎలా పేలుతున్నారో మీరే చూడండి..  

The post పులివెందుల గురించి చంద్రబాబు అవాకులు చెవాకులు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf-%e0%b0%9a%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%b0/feed/ 0
హుషారెత్తిస్తున్న రాయలసీమ పాట http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b1%8d/#respond Thu, 30 Oct 2014 04:05:29 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4671 రాయలసీమ నిర్మాణ సమితి , రాయలసీమ కళాకారుల సమితి మరియు అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్యలు కలిసి రూపొందించిన పాట సీమ గళాన్ని వినిపిస్తోంది. నిన్ననే ఈ పాటకు వీడియో రూపాన్ని you tube ద్వారా విడుదల చేశారు. హుషారైన ఈ పాట కడప.ఇన్ఫో వీక్షకుల కోసం…  

The post హుషారెత్తిస్తున్న రాయలసీమ పాట appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b1%8d/feed/ 0
మౌనమెంత సేపే రాయలసీమ గడ్డ మీద (వీడియో పాట) http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae_%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae_%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1/#respond Sat, 20 Sep 2014 19:31:58 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4450 అరుణోదయ (ACF) వారి సహకారంతో రాయలసీమ నిర్మాణ సమితి , రాయలసీమ కళాకారుల సమితిలు కలిసి రూపొందించిన దృశ్యరూప రాయలసీమ ఉద్యమ గీతమిది. ఈ రోజు youtube ద్వారా విడుదలైన ఈ పాట ఆకట్టుకొంటోంది… మీరూ ఒకసారి వీక్షించండి!!  

The post మౌనమెంత సేపే రాయలసీమ గడ్డ మీద (వీడియో పాట) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b1%80%e0%b0%ae_%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1/feed/ 0