ఒక్కపొద్దు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 27 Aug 2016 19:06:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 సూతకం (కథ) – తవ్వా ఓబుల్‌రెడ్డి http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a4%e0%b0%95%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a4%e0%b0%95%e0%b0%82/#respond Sat, 27 Aug 2016 19:05:02 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7269 రెడ్డేరోళ్ల ఆదిరెడ్డి ఇంటిముందు బ్యాండు మేళాలు ఉన్నట్టుండి మోగడంతో జనం సందడిగా గుమిగూడినారు. రేపు దగ్గరలోని టవున్లో ఆదిరెడ్డి కొడుకు విష్ణూది పెళ్లి. పెళ్లికి ముందు జరిపే దాసర్ల కార్యం ఆదిరెడ్డి ఇంట్లో జరుగుతోంది. దాసర్ల కోసం కుండలూ, బానలు తెచ్చి రామస్వామి దేవళం ముందు ఆవరణలోని వేపచెట్టు కింద పెట్టి సున్నపు నీళ్లు కలిపిన గుడ్డతో వాటిపై తెల్లటి పట్టెలు గీస్తున్నాడు కుమ్మరిశెట్టి. ఆడోళ్లంతా అక్కడ చేరి సాంగెపు పనులు చక్కబెడుతూ చతుర్లు విసురుకుంటున్నారు. సారేకాలు, …

The post సూతకం (కథ) – తవ్వా ఓబుల్‌రెడ్డి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a4%e0%b0%95%e0%b0%82/feed/ 0