చిలుకూరి వీరభద్రరావు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 23 Apr 2016 01:54:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 నన్నెచోడుడు http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%81/#respond Sat, 14 Feb 2015 03:21:18 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5394 నన్నెచోడుడు కడప జిల్లాలో తూర్పు ప్రాంతాలను పొత్తపి రాజధానిగా పాలించిన అర్వాచీన చోళవంశికుడైన మహారాజు. ప్రాచీన చోళులలో ప్రసిద్ధుడైన కరికాలచోళుని వంశం తనదని చెప్పుకున్నాడు. నన్నెచోడుని తండ్రి చోడబల్లి, తల్లి శ్రీసతి. వీరి రాజ్యం కడప జిల్లాతో పాటు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల వరకు విస్తరించి ఉండేది. ఈ రాజులు నందలూరు సౌమ్యనాథుని సేవించినారు. ఈ నన్నెచోడుడు ‘కుమార సంభవము’ అనే ఉత్కృష్ణ కావ్యాన్ని రచించిన కవిరాజశిఖామణి సూర్యవంశరాజు గనుక ఇతనికి టెంకాణాదిత్యుడు అని …

The post నన్నెచోడుడు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%81/feed/ 0