నేర గణాంకాలు 1989 – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Tue, 29 Mar 2016 06:05:45 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 జిల్లాల వారీ నేర గణాంకాలు 1989 http://www.kadapa.info/crimestats1989/ http://www.kadapa.info/crimestats1989/#respond Mon, 28 Mar 2016 18:59:25 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6677 1989 నాటి కడప జిల్లా నేర గణాంకాలు మరియు అదే సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జిల్లాల వారీగా నమోదైన నేరాల గణాంకాలు (crime statistics). కేంద్ర హోమంత్రిత్వ శాఖ వారి నివేదిక ఆధారంగా…

The post జిల్లాల వారీ నేర గణాంకాలు 1989 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/crimestats1989/feed/ 0