Tag Archives: మహా శివరాత్రి

వీక్షక దేవుళ్ళకు మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

శివరాత్రి

II విష్ణు ఉవాచః II నమో రుద్రాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే పరమాత్మనే I కపర్దినే మహేశాయ జ్యోత్స్నాయ మహతే నమః II త్వం హి విశ్వసృపాం స్రష్టా ధాతా తవం ప్రపితామహః I త్రిగుణాత్మా నిర్గుణశ్చ ప్రకృతైః పురుషాత్పరః II నమస్తే నీలకంఠాయ వేధసే పరమాత్మనే I విశ్వాయ విశ్వబీజాయ జగదానన్దహేతవే II …

పూర్తి వివరాలు
error: