హోమ్ » Tag Archives: సామీ నమస్కారం

Tag Archives: సామీ నమస్కారం

సామీ నమస్కారం…. (కవిత)

కడప జిల్లాపై బాబు

సామీ నమస్కారం…. మాకు పంగనామాలు పెట్టిన  సామీ నీకు నమస్కారం అమ్మ నోట్లో మన్ను కొట్టి అబద్దాలు ఆరవోసిన  సామీ నీకు నమస్కారం సొమ్ములున్న సోగ్గాళ్ళ కౌగిట బందీవై  మము వెక్కిరించిన  సామీ నీకు నమస్కారం! సభ సాక్షిగా సీమకు  మకిలిని అంటగట్టిన  సామీ నీకు నమస్కారం! రాజధాని పేర రంకు నడిపి  …

పూర్తి వివరాలు
error: