హోమ్ » Tag Archives: pikAsi

Tag Archives: pikAsi

సెలాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

సెలాకు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న సెలాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘సెలాకు’ in Telugu Language. సెలాకు లేదా శలాకు లేదా చలాకు: నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఒక వంట సామాను దోశ లేదా చపాతిని పెనం మీద తిప్పుటకు ఉపయోగించు పరికరం …

పూర్తి వివరాలు

పికాసి అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

పికాసి

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న పికాసి అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘పికాసి’ in Telugu Language. పికాసి : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) రెండువైపుల మొన లుండి త్రవ్వుటకుపయోగించు ఒక పనిముట్టు ఇరుదల గుద్దలి mattock (ఆంగ్లం) పికాసులు లేదా పికాసిలు  (Plural) వివరణ …

పూర్తి వివరాలు
error: