గడ్డపార

గడ్డపార అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న గడ్డపార లేదా గడ్డపాఱ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘గడ్డపార’ in Telugu Language.

గడ్డపార లేదా గడ్డపాఱ :

నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular)

 • గెడ్డపార
 • గునపం
 • గడ్డపలుగు
 • పలుగు
 • గడారు (ఉత్తరాంధ్ర వాడుక)
 • అబ్రి
 • ఆఖనికము
 • అఖము
 • ఆఖరము
 • అఖానము
 • కుద్దాలము
 • ఖనిత్రము
 • ఖాత్రము
 • గుద్దలి
 • గుద్దాలము, త్రవ్వుకోల, బొరిగ
 • A crowbar (ఆంగ్లం)

గడ్డపారలు లేదా గడ్డపాఱలు (Plural)

చదవండి :  బీగం లేదా బీగము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

వివరణ :

కడప జిల్లాలో గడ్డపార అనే పదాన్ని crowbar అనే ఆంగ్ల పదానికి సమానార్థకంగా వాడతారు. ఇనుము ఉక్కు లోహాలతో తయారైన స్థూపాకారపు మనిముట్టు. దీనిని ప్రధానంగా భూమి త్రవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది తక్కువ బరువును(సుమారు 5 కిలోగ్రాములు) కలిగి ఉండి 5 నుంచి 6 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. దీనికి ఒక వైపు లేదా రెండు వైపులా పదును ఉంటుంది. కొన్ని గడ్డపారలకు ఒకవైపు త్రిభూజాకారంలో పదునుగాను మరొక వైపు సూది మొన ఆకారంలో పదునుగాను ఉంటుంది.దీనికి పదును తగినప్పుడల్లా కొలిమి నందు వేడి చేసి పదును చేస్తుంటారు. దీనిని అప్పుడప్పుడు ఉపయోగిస్తుండాలి లేదా త్రుప్పు పట్టి పాడవుతుంది. దీనిని వ్యవసాయ పనులు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

చదవండి :  జీవాలు లేదా జివ్వాలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

వాడుక :

 • గడ్డపారలు గాలికి కొట్టుకు పోతాంటే, పుల్లాకు నా గతేమి అనిందంట. (సామెత)
 • గడ్డపారలకు పగలని బండలు, చెట్ల వేళ్ళకు చెప్పకుండా పగులుతాయి. (సామెత)
 • గడ్డపాఱ మింగితే నాకలి దీరునా యీ, వొడ్డిన భవము దన్ను వొడ కమ్ముఁగాక” [తాళ్ళపాకకవుల కీర్తనలు. 5-119]
 • “గెడ్డపాఱలు రెండొకటి నాటి తెగపో నరకుతా వున్నారు” [రాయవాచకం. 55పు.]
 • “గడలు గుడార్లు పగ్గములు కత్తులబోనులు గడ్డపాఱలున్‌, వడిగొని మేటి దొమ్మరులు వచ్చిరి” [చెన్నబసవపురాణం. 2-209]

ఇదీ చదవండి!

బీగం

బీగం లేదా బీగము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న బీగం లేదా బీగము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: