హోమ్ » పదకోశం » తెల్లవాయ లేదా తెల్లగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు
తెల్లవాయ

తెల్లవాయ లేదా తెల్లగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘తెల్లవాయ’ in Telugu Language.

తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయి లేదా తెల్లవాయ :

నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular)

 • ఒక వంట దినుసు
 • వెల్లుల్లి
 • ఎల్లిపాయ, ఎల్లిగడ్డ (తెలంగాణ)
 • మ్లేచ్ఛకందము
 • యవనేష్టము
 • లశునము
 • వృషలము
 • తెల్లుల్లి
 • Garlic (ఆంగ్లం)
 • Allium sativum (సాంకేతిక నామం)

తెల్లగడ్డలు లేదా తెల్లవాయలు (Plural)

వివరణ :

చదవండి :  ఎనుము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో తెల్లవాయి లేదా తెల్లవాయ లేదా తెల్లగడ్డ అనే పదాన్ని garlic అనే ఆంగ్ల పదానికి సమానార్థకంగా వాడతారు. తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయి అనేది ఉల్లి తరగతికి చెందిన ఒక మొక్క. దీనినే  వెల్లుల్లి అని కోస్తా ప్రాంతంలో, ఎల్లిగడ్డ అని తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యవహరిస్తారు. తిరగవాతలో, కురాకులో మాసాల దినుసు కింద తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయను వాడతారు.

వాడుక :

 • ప్రపంచంలోనే అతి ప్రాచీన వైద్య గ్రంథంగా కొనియాడబడుతూన్న, ఈజిప్టులో దొరికిన, ఎబర్స్ పపైరస్ (Ebers Papyrus) లో తెల్లవాయ  (తెల్లగడ్డ) ప్రస్తావన ఉంది.
 • రోజూ పరగడుపున 2, 3 తెల్లవాయి రెమ్మలు తింటే ఒళ్లుకు మంచిది.
 • బజారుకు పోయినప్పుడు ఒక అర్ధ కేజీ తెల్లగడ్డలు కొనుక్కురా!
చదవండి :  లోటా అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

ఇదీ చదవండి!

ఎరగడ్డ

ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: