హోమ్ » వార్తలు » ప్రత్యేక వార్తలు » నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు
wishes

నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

ముత్యాల ముగ్గులు

రతనాల బొమ్మలు

చెమ్మ చెక్క చెమ్మ చెక్క

నవరత్న సంక్రాంతి

చేరడేసి మొగ్గ

శతమానం భవతి !

www.www.kadapa.info వీక్షక దేవుళ్ళకు మా హృదయపూర్వక

నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు …

చదవండి :  హవ్వ... వానా కాలంలో డెల్టాకు తాగునీటికొరతా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: