హోమ్ » సాహిత్యం » జానపద గీతాలు » బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ – జానపదగీతం
బుంగ ఖరీదివ్వరా

బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ – జానపదగీతం

అందమైన ఆ పల్లె పిల్ల ఆకు వేసి, తమ్మ పుక్కిట పెట్టి చెంగావి రంగు సీర కట్టుకొని బుంగ తీసుకుని ఒయ్యారంగా నడుస్తూ నీటి కోసం ఏటికి వచ్చింది. ఏటి దగ్గర ఒక కొంటె కోనంగి సరదాపడి రాయి విసిరినాడు. ఆ రాయి గురి తప్పి ఆ గడుసు పిల్ల కడవకు తగిలి అది పగిలిపోయింది. ఆ పిల్ల రాయి విసిరిన పిల్లగాడిని నిలేసి ఇలా అడుగుతోంది…

వర్గం: యాలపాట

చదవండి :  'వదినకు ఒకసరి...' జానపద గీతం

పాడటానికి అనువైన రాగం: ఆనందభైరవి స్వరాలు (ఏకతాళం)

బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ
నాబుంగ ఖరీదివ్వరా

బుంగ ఖరీదిచ్చి పోకుంటే – నిన్నొక్క
అంగైన సాగనీయరా ఓ పిల్లడ !!బుంగ !!

బుంగ భుజాన పెట్టి
పుక్కీలు తమ్మబెట్టి
చెంగావి సీర కట్టి
సెయ్యి రొండీన బెట్టి !!బుంగ !!

రింగు రింగు మనునట్టి
రంగు పిల్లెండ్లు బెట్టి
కొంగు జీరాడేగ – కులుకుచు వీధివెంట
వంగి వంగి నీరుతెత్తురా – పిల్లడ
నా బుంగ ఖరీదివ్వరా
ఓ పిల్లడ నాబుంగ ఖరీదివ్వరా

చదవండి :  ఆశలే సూపిచ్చివా - వరుణా.... జానపదగీతం

రంగూల మారిబుంగ
రాయి వంటి కొత్తబుంగ
సేతికింపైన బుంగ
సుంగారమయిన బుంగ
కంగూన పలుకు బుంగ
కావీ రంగుల బుంగ
సక్కదనాల బుంగ
సంకానొదిగేటిబుంగ !!సక్కదనాల !!
బుంగంటె బుంగ కాదురా – పిల్లడ
నాబుంగ ఖరీదివ్వరా
బుంగ ఖరీదివ్వరా ఓ పిల్లడ… నాబుంగ ఖరీదివ్వరా

బంకమట్టి పంబదూది
రాయి ఇసుక తుమ్మబొగ్గు!!బంక !!
పొం కాముగ నూరి
కుమ్మారి యంకట
దాసు చేసినట్టి బుంగరా – పిల్లడ
నా బుంగ ఖరీదివ్వర

చదవండి :  దానపరుడూ యంగళరెడ్డి ...! - జానపద గీతం

పాటను సేకరించినవారు: కీ.శే కలిమిశెట్టి మునెయ్య

ఇదీ చదవండి!

రాయలసీమ రైతన్నా

ఓ రాయలసీమ రైతన్నా ! – జానపద గీతం

సాగునీటి సౌకర్యాల విషయంలో దశాబ్దాల పాలకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా రాయలసీమ రైతుకు వ్యవసాయం గుదిబండగా మారి, ప్రాణ సంకటమై కూర్చుండింది. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: