హోమ్ » పదకోశం » లోటా అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు
లోటా

లోటా అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న లోటా అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘లోటా’ in Telugu Language.

లోటా :

నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) – లోటాలు (బహువచనం)

  • గలాసు
  • పానపాత్ర
  • గ్లాసు
  • గల్వర్కము
  • సగ్గెడ
  • Tumbler (ఆంగ్లం)

వివరణ :

లోటా అనేది తాగడానికి ఉపయోగించే ఒక విధమైన చిన్న పాత్ర. కడప జిల్లాలో లోటా అనే పదాన్ని tumbler అనే ఇంగ్లీషు పదానికి సమానార్థకంగా వాడతారు. దీనినే కడప జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ‘గలాసు’ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు.

చదవండి :  గోవాకు లేదా గొవాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

వాడుక :

  • నిండిన కాఫీ లోటా
  • కాలే కాలే లోటా పట్టుకోవద్దురా!
  • లోటాతో నీళ్ళు పట్టకరా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.