హోమ్ » వార్తలు » రాజకీయాలు » బినామీ కంపెనీ (బ్రాహ్మణి) ఆరోపణల గురించి (02 April 2008)

బినామీ కంపెనీ (బ్రాహ్మణి) ఆరోపణల గురించి (02 April 2008)

శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు

విపక్ష నేతగా తెలుగుదేశం తరపున చంద్రబాబు ఆరోపణ :

బ్రాహ్మణి బినామీ కంపెనీ

ప్రభుత్వం తరపున వైఎస్ సమాధానం :

బ్రాహ్మణి బినామీ కంపెనీ  బ్రాహ్మణి బినామీ కంపెనీ

Date: 02-04-2008

ఇదీ చదవండి!

బినామీ కంపెనీ

హైదరాబాదు ఐఐటి ఏర్పాటు ప్రకటన

శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు Date: December 19, 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.