హోమ్ » సాహిత్యం » సంకీర్తనలు » నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి — అన్నమాచార్య సంకీర్తన

నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి — అన్నమాచార్య సంకీర్తన

నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి |

సురలకు ఆనందమై శుభము లొసగెను ||

సందించి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశీ శనివారం

మందు సంధ్యాకాలమున ఔభళేశుడు |

పొందుగా కంభములో పొడమి కడప మీద
కందువ గోళ్ళ చించె కనక కశిపుని ||

నరమృగరూపము నానాహస్తముల
అరిది శంఖచక్రాది ఆయుధాలతో

గరిమ ప్రహ్లాదుని కాచి రక్షించి నిలిచె
గురుతర బ్రహ్మాండ గుహలోనను ||

కాంచనపు గద్దెమీద గక్కున కొలువైయుండి
మించుగ ఇందిర తొడమీద బెట్టుక |

చదవండి :  తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు - అన్నమాచార్య సంకీర్తన

అంచె శ్రీవేంకటగిరి ఆదిమ పురుషుండై
వంచనసేయక మంచి వరాలిచ్చీ నిదివో ||

ఇదీ చదవండి!

రాయలసీమలో హైకోర్టు

హైకోర్టు రాయలసీమలో ఎక్కడ? – రెండో భాగం

రాయలసీమలో హైకోర్టు కుండల్లో నీళ్ళు పొరుగు జిల్లాలకు, మబ్బుల్లో నీళ్ళు కడపకు గ్రోత్ సెంటర్స్‌గా ఎంపిక చెయ్యడానికి రాయలసీమలో ఎక్కడైనా …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: