హోమ్ » సాహిత్యం » సంకీర్తనలు » నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి — అన్నమాచార్య సంకీర్తన

నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి — అన్నమాచార్య సంకీర్తన

నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి |

సురలకు ఆనందమై శుభము లొసగెను ||

సందించి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశీ శనివారం

మందు సంధ్యాకాలమున ఔభళేశుడు |

పొందుగా కంభములో పొడమి కడప మీద
కందువ గోళ్ళ చించె కనక కశిపుని ||

నరమృగరూపము నానాహస్తముల
అరిది శంఖచక్రాది ఆయుధాలతో

గరిమ ప్రహ్లాదుని కాచి రక్షించి నిలిచె
గురుతర బ్రహ్మాండ గుహలోనను ||

కాంచనపు గద్దెమీద గక్కున కొలువైయుండి
మించుగ ఇందిర తొడమీద బెట్టుక |

చదవండి :  జిల్లాలో భాజపాను బలోపేతం చేస్తాం

అంచె శ్రీవేంకటగిరి ఆదిమ పురుషుండై
వంచనసేయక మంచి వరాలిచ్చీ నిదివో ||

ఇదీ చదవండి!

kadapa district map

ఎలెక్ట్రానిక్ వార్‌ఫేర్ ల్యాబూ పోయే!

DRDO వాళ్ళు ఎలెక్ట్రానిక్ వార్‌ఫేర్ లాబ్ నెలకొల్పడానికి ఒకేచోట 3,400 ఎకరాలు అవసరమై, ఏరికోరి కడప నగర శివార్లలోని కొప్పర్తిలో …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: